МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ-ФОРУМУ «РОЗУМНА АГРОТЕХНІКА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА»


Друкується за рішенням ради Навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка від 30.11.2016 р., протокол № 3. 
В збірник матеріалів конференції-форуму включені тези співробітників провідних вищих навчальних закладів України, виробничників, дослідників та здобувачів, в яких відображені результати їх теоретичних і експериментальних досліджень.